mobile-workshop

Mobil verkstad
Om det inte går att fortsätta resan med fordonet på grund av ett eller andra problem som täcks av tjänsten, ska du kontakta Abarth Assistans, som ger i uppdrag åt en person att ingripa (om möjligt) på den plats där fordonet har stannat och reparera det.

towing

Bogsering
Om fordonet är skadat på grund av fel,olycka eller övriga problem man ger assistans för,så att det inte kan köras,kommer du utan extra kostnad att få en bärgningsbil utskickad för bärgning av fordonet till ett återförsäljningsställe för Abarth eller till närmaste serviceverkstad i Abarths servicenät.

Courtesy car

Lånebil
Om ett fel uppstått på fordonet och tiden för att utföra reparationen enligt de uppställda tidsramarna i tidsschemat för reparationer från Fiat överstiger fyra timmar, ska verkstaden inom Fiats servicenät som utför åtgärden gratis tillhandahålla ett lånefordon i max. fyra arbetsdagar +  2 helgdagar

Travel expenses
Resekostnader
Du och eventuella passagerare kan efter auktorisering från Fiat Assistans ta en taxi för ett belopp på max. 120 euro, oavsett hur många personer det gäller.
Return home or onward journey

Hemresa eller fortsatt resa för passagerarna
Om fordonet blir stillastående i över 50 km från platsen där du bor, får du resa hem med flyg(om avståndet är över 400km) eller tåg.

Hotel expenses

Hotellkostnader
Om ett fordon bliver stillastående över 50 km från platsen där du bor, får du ta in på ett hotell

Repaired vehicle pick-up

Hämtning av det reparerade fordonet
Om fordonet blir stillastående över 50 km från platsen där du bor, får du en enkel tågbiljett eller , om avståndet är över 400km,flygbiljett för att återhämta fordonet.

Repatriation of the unrepaired vehicle

Hemsändning av oreparerat fordon*
Om fordonet blir stillastående i över fem dagar, ska Abarths assistanstjänst stå för hemkörningen av fordonet hem till din hemadress (eller till serviceverkstaden i den stad där du bor).

Service information

Informationstjänst
Enligt återförsäljarens öppettider och arbetsskift.

(*) Konsultera bilens garantihäfte för mer information om tjänstens leveransmetoder, villkor, begränsningar och undantag.