1912 – 2012:
Med över hundra års erfarenhet och teknik, är PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL idag en nystrukturerad organisation som erbjuder långvariga produkter och märken som skapades för ett sekel sedan av FIAT.

Efter att ha delat historia, värderingar och erfarenheter under många år, köptes det malaysiska multinationella företaget för smörjoljetillverkning, PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, år 2008 av FL SELENIA - som även kallas FIAT OIL eller FIAT LUBRICANTS, och är nu verksamt i över 20 länder över hela världen. Det tillverkar, distribuerar och säljer branschens bästa oljor, driftsvätskor och frostskyddsmedel inom fordonssektorn.

Genom en ingenjörskonst i nära samarbete med FIAT Group, strävar, PETRONAS LUBRICANTS varje dag efter att förbättra produktionsprocesserna för dess motoroljor och driftvätskor genom att skapa smörjmedel för specifik användning till individuella fordonsmodeller i linje med motorutvecklingen, för resultat som överskrider de internationella specifikationerna varje gång.

PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL har över 30 olika märken, som SELENIA, PARAFLU och TUTELA. Alla produkter av dessa märken används till originaldelarna på alla fordon inom koncernen och deras certifierade originalitet speglar av att de rekommenderas i bruksanvisningarna för fordon av märkena Fiat, Alfa Romeo och Lancia.

Alla som väljer PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, från tillverkare till slutkunder, kan lita på ett exceptionellt specialistteam och på produkter av hög kvalitet som uppfyller alla krav på säkerhet, prestanda, förbrukning och miljövänlighet.

SELENIA MOTOROLJA

PETRONAS SELENIA SMÖRJMEDEL: DET DIN MOTOR BEHÖVER

Selenia utvecklar smörjmedel särskilt för Abarth-bilar i samarbete med tillverkaren.
Abarth-motorernas höga prestanda och konsekvent höga driftstemperaturer i turboladdarens turbon, kräver det allra bästa skyddet. Petronas Selenia har skapat smörjmedel med hög prestanda för att garantera maximalt motorskydd i tillstånd med höga värmepåfrestningar beroende på en sportig körstil.
Petronas Abarth är det bästa beviset på Petronias Selenia-produkters utmärkhet.

Petronas Selenia-produkter är unika och originella, vilket bevisas i Abarth Approval-intyget som utfärdats separat för varje produkt enligt tester som utförts direkt av Abarth.
Abarth Approval certifierar varje Abarth-produkts specifika lämplighet.
För att garantera att du väljer produkter som har rekommenderats för din bil, följ riktlinjerna i bruksanvisningen.

Om du använder korrekta smörjmedel, vätskor och originalreservdelar samt följer underhållsschemat, kommer ditt fordons pålitlighet och säkerhet att förlängas under en lång tid.

ABARTHS REKOMMENDERADE SMÖRJMEDEL:

PETRONAS SELENIA ABARTH 10W-50

PETRONAS SELENIA ABARTH 10W-50

Petronas Selenia Abarth 10W-50 är en helsyntetisk "racerolja" som garanterar maximal prestanda för motorer med hög specifik effekt. Petronas Selenia Abarth 10W-50 är det idealiska smörjmedlet för alla Abarth-bilar med trimsatser för att öka motorprestandan.

PETRONAS SELENIA ABARTH 5W-40

PETRONAS SELENIA ABARTH 5W-40

Helsyntetiskt smörjmedel som formulerats för MultiAir-motorer med hög prestanda. Med denna nya motorteknologi, används smörjmedlet för transmission och kontroll av ventillyftarna förutom att smörja och kyla.
Den har en hög rengörande och värmespridande effekt. Dess ökade prestanda med kall motor och extremt stabila viskositet garanterar resultat på toppnivå samt skydd fram till nästa oljebyte.

Petronas Selenia Abarth 10W-50 uppfyller de förbättrade motorkraven.

 • Den gör att man undviker avlagringar på turbinen och optimerar motoreffektiviteten.
 • Den garanterar en mycket hög stabilitet vid höga temperaturer.
 • Den gör att man undviker avlagringar på turbinen och optimerar motoreffektiviteten.
 • Mycket beständig mot oxidering.
 • Maximal konsistens på smörjmedlets skikt.

SAE 10W-50, APPROVAL ABARTH N°0101

Petronas Selenia Abarth 5W-40 är det specifika smörjmedlet för nya MultiAir-motorer. Detta specifika smörjmedel har de egenskaper som krävs för en utmärkt motordrift.

 • Hög viskositetsstabilitet
 • Mycket goda egenskaper mot skumbildning
 • Låg flytpunkt
 • Hög rengörande och värmespridande effekt
 • Stabila kemiska och fysiska egenskaper

SAE 5W-40 ABARTH APPROVAL No. 0102.

PARAFLU - KYLARENS SKYDDSVÄTSKA

PARAFLU: KYLARENS ULTIMATA SKYDDSVÄTSKA

Paraflu är en av de historiska Petronas Lubricants-märkena som har ett sortiment flytande kylmedel som inte bara skyddar kylaren under vintern, utan även avlägsnar överskottsvärme för att skydda kylkretsen.
Sedan 80-talet har det varit det skyddsmedel som använts till kylsystemen i alla Fiat Groups fordon, och dess originalitet intygas i rekommendationen i Fiat-bruksanvisningen, samt av det faktum att produkten ingår i Fiat Groups tekniska specifikationer och standarder.

PETRONAS PARAFLU UP

PETRONAS PARAFLU UP

En skyddsvätska till kylaren som baseras på hämmad monoetylenglykol med en ekologisk sammansättning och som skapats med O.A.T. (Organic Acid Technology), som speciellt framtagits för kylsystem som innehåller innovativa material som lättmetaller (magnesium och aluminium).

 • Skydd −40° C +125° C.
 • Tillgänglig i koncentrerad eller färdigblandad form.

För att garantera att ditt fordons kylsystem underhålls på rätt sätt, ska du alltid välja Paraflu skyddsmedel till kylare, som distribueras av Petronas Lubricants, samt Mopar® originalreservdelar, som finns tillgängliga i hela det officiella Fiat-nätet, eftersom deras säkerhet, höga kvalitet, tålighet och miljövänlighet garanteras av din biltillverkare.

TUTELA SPOLARVÄTSKA

TUTELA: OPTIMAL SIKT FÖR EN ÖKAD SÄKERHET

Din sikt är en av de viktigaste faktorerna som påverkar körsäkerheten. Petronas Tutela Professional SC35 spolarvätskor skapades i partnerskap med fordonstillverkare, som är fullständigt medvetna om de specifika kraven för moderna material och vill erbjuda sina kunder maximal körkomfort. De ursprungliga komponentrekommendationerna för dessa produkter speglar deras höga kvalitetsstandarder som uppfyller behoven även från förare med mycket höga krav.

tutela_image

HUVUDSAKLIGA PRODUKTEGENSKAPER

Den innovativa spolarvätskan som baseras på anjoniska ytaktiva ämnen:

 • Rengör, avfettar och avlägsnar effektivt insekter och myggor, samt fettrester och smog på ett effektivt sätt utan att efterlämna fläckar.
 • Sänker fryspunkten för spolarvätskesystemet under vintern och garanterar skydd mot frost.
 • Produkten är särskilt formulerad för en snabb och effektiv rengöring av vindrutor, rutor och ljus.
 • Den är kompatibel med alla material som den kommer i kontakt med, som lack, gummi, plastdetaljer och kromlister.

DÅLIGA VÄDERFÖRHÅLLANDEN BEHÖVER INTE LÄNGRE VARA DÅLIGA NYHETER DÅ DU KAN KÖRA MED MAXIMAL SIKT.

TUTELA BROMSVÄTSKA

För att skydda bromssystemets komponenter, är det särskilt viktigt att använda rätt bromsvätska, ett mycket viktigt element i den korrekta användningen av bromssystemet, vilket gör att själva bromsaggregatet kan aktiveras.
För att garantera maximal fordonssäkerhet och bibehålla en effektiv bromsning, det viktigt att inte underskatta några av de viktiga parametrarna för denna vätska, som måste förblir konstanta under en lång tid.

Av detta skäl, har FIAT Group skapat underhållsscheman där man anger intervallerna för byte av bromsvätskan: minst en gång vartannat år. Bromsvätskan ska bytas ut regelbundet och minst vartannat år.

tutela_brakes_image

KÖRSÄKERHET MED PETRONAS TUTELA BROMSVÄTSKA TOP 4

En bromsvätska måste erbjuda flera egenskaper, som alla är avgörande för förarens och fordonets säkerhet:

 • Kokningsbeständig för att förhindra att ångbubblor bildas i systemet ("ånglås")
 • Viskositetsindex, som måste lämpa sig för att garantera korrekt systemfunktion även vid de lägsta temperaturerna (−40°)
 • Hygroskopicitet: bromsvätskan måste ha förmåga att absorbera fukten som tränger in och kondenseras i bromskretsen.

​Bromsvätskan har en tillräcklig smörjeffekt för att garantera en smidig funktion hos de mekaniska komponenterna utan att orsaka slitage och korrosion på metalldelarna, vilket leder till rostbildning i systemet.

PETRONAS PROTECTION bromsvätskesortiment har designats och tillverkats för att garantera att de strängaste säkerhetsstanderna uppfylls och för vissa parametrar har bromsvätskorna egenskaper som överskrider gränsvärdena som fastställs i internationella bestämmelser.