Glödlampor
Batteri
Filter
Vindrutetorkare
Stötdämpare Och Fjädring
Däck
Bromssystem
Belysning
Kaross
Klimatanläggning
Kylare Och Värmesystem
Backspeglar
Kamremssystem
Tändstift Och Glödstift
Koppling

Beskrivning

Olika belysningssystem kräver olika typer av glödlampor. Beroende på ditt fordons belysningssystems typ och konstruktion, kan den vara försedd med glödlampor, gasurladdningslampor eller den senaste generationens glödlampor med lysdioder.

bulbs_whatitis_image

Fordonets glödlampor konstrueras och tillverkas enligt UNECEs standarder för att garantera ett enkelt byte. Ersättningsglödlampor ska fungera på ett sådant sätt som garanterar att ditt fordons belysningssystem fortsätter att uppfylla de juridiska kraven.

UNECE-standarderna gäller alla typer av fordonsglödlampor för yttre belysning.

Fotometriska värden, i synnerhet ljusflödet, effekt, luminans, färgtemperatur och UV-utsläpp är viktiga parametrar att respektera i konstruktionen av en fordonsglödlampa. För en korrekt belysning och varaktighet, för din egen säkerhet och för att skydda förare som kommer körande från motsatt riktning, kräv alltid att få originalglödlampor från Mopar®.

Halogena glödlamporUpptäck

Halogena glödlampor med lång livslängdUpptäck

Glödlampor med gasurladdningUpptäck

LED-glödlamporUpptäck

Visste du att

Även en glödlampa har ett namn

Även en glödlampa har ett namn

Glödlampor måste bytas ut mot andra med exakt samma typ och effekt. Men hur vet man vilken typ som är riktig?

Glödlampor har ett tekniskt namn som identifierar deras typ. Det står normalt tryckt på själva glödlampan. Varje typ har specifika egenskaper när det gäller spänning, effekt, ljusflöde och varaktighet samt en specifik typ av fäste.

Fordonets glödlampor har konstruerats och tillverkats enligt UNECEs standarder för att garantera ett lätt byte. Ersättningsglödlampor måste fungera på ett sådant sätt som ser till att ditt fordons belysningssystem fortsätter att uppfylla lagkraven. UNECE-standarderna gäller alla typer av fordonsglödlampor för yttre belysning.

Kondensation eller infiltration?

Kondensation eller infiltration?

I kalla eller fuktiga klimat, efter en regnskur eller efter att ditt fordon har tvättats, kan dimma eller kondens bildas inuti strålkastarna eller baklyktorna. Detta är ett naturligt fenomen på grund av temperatur- och fuktskillnaden mellan glasets in- och utsidor. Det indikerar inget fel och sätter inte ljusens normala funktion på spel. Dimman försvinner snabbt när ljusen sätts på, med utgång från mitten av lyktan för att sedan gradvis sträcka ut sig mot kanterna.

Å andra sidan, utgör stora vattendroppar i en belysningsenhet en indikation på infiltration. Låt en auktoriserad serviceverkstad hantera detta problem.

Varselljus
 

Varselljus<br/> 

Nästan tio år har passerat sedan det blev obligatoriskt att använda strålkastarna även under dagen. Nu har det bevisats att användningen av strålkastare på dagen påskyndar reaktionstiderna och hjälper till att förebygga fatala olyckor. Glödlamporna hjälper dig att mer exakt uppskatta avståndet mellan dig själv och ett annat fordon och skilja lättare mellan parkerade och körande fordon.

Sedan den 7 februari 2011, måste alla nya typgodkända fordon som säljs inom EU förses med varselljus.

Varselljusen (DRL) är främre ljus som inte är avsedda att belysa vägen utan snarare att göra fordonet mer synbart.

Tips från Abarth

När du hanterar halogena glödlampor, ska du aldrig vidröra glasdelen. Om glödlampans glas kommer i kontakt med dina fingrar, kommer ljusstyrkan att minska och så även glödlampans livslängd. 

Halogena glödlampor innehåller trycksatt gas. Glasskärvor kan slungas ut om en glödlampa går sönder. Byt alltid ut strålkastarnas glödlampor i par för att garantera en jämn belysning.

En korrekt funktion och inriktning av de yttre ljusen är avgörande för körsäkerheten och uppfyller lagkraven. Det kan vara farligt att byta ut en glödlampa med gasurladdning på grund av den höga spänningen som är involverad. 

För din egen säkerhet och för att garantera korrekt funktion, se till att du alltid låter specialiserad personal vid en auktoriserad Abarth-serviceverkstad byta ut glödlampor med gasurladdning.

bulbs_advices_image

Självdiagnos

Glödlampor är förbrukningsprodukter och måste bytas ut vid deras livslängds slut.

En glödlampans funktionslivslängd är den viktigaste parametern när man ska definiera dess pålitlighet. Glödlampor är mycket känsliga för spänningsvariationer: en förändring på 1 % i den tillförda spänningen leder till en motsatt variation på 12-15 % i livslängd. Glödlampornas effektivitet minskar med tiden då glödtråden slits ut, börjar förångas och bildar avlagringar på glasets insida. Smutsigt glas sprider mindre ljus.

Glödlampor med gasurladdning har en nyttolivslängd på omkring 3 000 timmar. Efter 6-8 års användning, kan de behöva bytas ut i par.