Garanterat som nya

Regenererade reservdelar säljs med en 2-års garanti, precis som nya produkter.

Miljövänliga

Regenereringen återställer en använd komponents funktioner, sparar råvaror och energi samt begränsar produktionen av koldioxid och avfall. Ytterligare miljöfördelar är att man därmed ser till att alla återvinningsbara komponenter återanvänds.

Besparingar

Att återställa komponenter som skulle kastas bort som avfall är en mindre krävande produktionsprocess jämfört med tillverkningskostnaden av en ny komponent. Detta innebär i sin tur ett lägre försäljningspris.
Mopar®-reservdelar som har regenererats gör att du kan spara upp till 50 % jämfört med motsvarande nya delar.

Ursprunglig kvalitet

Regenererade Mopar®-reservdelar tillverkas i en mycket strukturerad process:

  • alla komponenter tas bort från fordonets hölje;
  • alla borttagna komponenter rengörs och kontrolleras för att kontrollera att de är funktionsdugliga;
  • specifik bearbetning av komponenterna eller byte mot nya komponenter;
  • återinstallation av hela enheten;
  • provning av slutprodukten, vilket föregås av mellanliggande provningar om så behövs.

Under Fiat Groups regenereringsprocess, ersätts alla förbrukningskomponenter till 100 % med nya komponenter, för att garantera deras prestanda och varaktighet.
Mopar®-reservdelar som har regenererats består endast av komponenter som har avlägsnats vid auktoriserade reparationsverkstäder.

Ett fullständigt sortiment

Sortimentet med regenererade Mopar®-reservdelar går från motorerna till manuella växellådor, från turboladdare till mindre specifika komponenter som insprutare och luftflödesmätare.

Abarth nätverk med serviceverkstäder erbjuder ett fullständigt sortiment regenererade reservdelar och har en praktisk elektronisk katalog, som gör att nätverksproffsen kan identifiera komponenterna som är tillgängliga för varje modell och jämföra priserna omedelbart med motsvarande nya komponent.

För att läsa mer om regenereringen i allmänhet, besök webbplatsen APRA Europe.