Fordonsgaranti

2 ÅRS FORDONSGARANTI

Din Abarth kommer med 2 års garanti som börjar från leveransdatumet och inte har några kilometergränser

Garantin täcker fordonet mot fabrikationsfel, som åtgärdas gratis med originaldelar eller reparerade delar. 

Åtgärder under garantiperioden av våra återförsäljare och inkluderar följande:

  • Reparation eller byte av den felaktiga beståndsdelen.
  • Arbetskraften som behövs för bytet eller reparationen.
  • Tillförsel av det förbrukningsmaterial som behövs för att utföra reparationen under garantiperioden.

För fordonsgarantins hela giltighetsperiod, har du också tillgång till vägassistans.

car-warranty-image

3 ÅRS LACKGARANTI

Fordonet garanteras för fabrikationsfel på lacken under en period på 36 månader från och med leveransdatumet. Garantin innebär en total eller delvis ommålning av fordonet för att eliminera eventuella fel som detekteras, enligt tillverkarens standardvillkor.

12 ÅRS ROSTSKYDDSGARANTI

Karossens strukturdelar garanteras mot genomrostning då den inträffar inifrån och ut. Garantin täcker reparation och/eller byte av karossens originalstrukturdelar som skadas av genomrostning och gäller i åtta år från och med leveransdatumet.

Vi rekommenderar att du kontrollerar de specifika villkoren för täckningen i din garantihandbok.

3 ÅRS VAGNSKADEGARANTI

Om bilen blir skadad genom en yttre olyckshändelse, trafikolycka eller skadegörelse av tredje part inom tre år (från första registreringsdagen) tar garantin hand om reparationskostnaderna med avdrag för självrisk (gäller enbart svensksålda bilar).

Vägassistans

Tack vare vägassistansen kan du dra nytta av följande fördelar när som helst:

(*) Konsultera bilens garantihäfte för mer information om tjänstens leveransmetoder, villkor, begränsningar och undantag.

Service

SCHEMALAGD SERVICE

Alla fordon kräver regelbunden service.

Därför skapar Fiat Group servicescheman för varje fordonsmodell och version som tillverkas. Detta krävs för att skydda körförhållandena och effektiviteten.

Om man följer serviceschemats anvisningar, optimerar man fordonets prestanda och bränsleförbrukning och garanterar att lagar och bestämmelser om utsläpp och föroreningar uppfylls under hela fordonets livslängd. Dessutom innebär det att fordonet förblir i lämpligt skick för att kunna genomgå de lagenliga besiktningarna.

SERVICERÅD

Mopar® rekommenderar ett antal tjänster och kontroller beroende på din bils kilometersträcka.

Välj din bils kilometersträcka och korrekt bränsletyp, bensin eller diesel, för att få reda på vilka tjänster och kontroller som finns tillgängliga vid serviceverkstäderna.

Se användarhandboken för specifika rekommendationer för din bil.

Mopar® Vehicle Protection

MOPAR® VEHICLE PROTECTION ger dig möjligheten att förlänga täckningen för fel efter garantiperioden, tack vare olika planer som kan anpassas till dina behov.
Det unika sortimentet med godkända tjänster från Fiat Group Automobiles S.p.A. som garanterar att alla serviceåtgärder:
  • utförs av högkvalificerade och specialiserade tekniker
  • vid alla Fiat Group Automobiles auktoriserade verkstäder över hela Europa
  • med originalreservdelar.
Upptäck det stora sortimentet underhållstjänster som erbjuds av Mopar® Vehicle Protection.

Bruksanvisning

istructions_image

Har du tappat bort din bils bruksanvisning eller garantihäfte? Du kan bläddra i den i elektroniskt format på eLum, Fiat Group Automobiles officiella webbplats som innehåller garantihäften och bruksanvisningar för ditt fordon från Abarth.